Titel

Webinar: Dementie en voetzorg

Dementie en Voetzorg

Definitie van dementie: verzamelnaam van een groot aantal geestelijke stoornissen veroorzaakt door afname van de hersenfuncties.

Dementie wordt gekenmerkt door teruggang in het denkvermogen, gevoelsleven, cognitieve functies (zoals waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie, taalgebruik, vaardigheden), intellect en herinneringscapaciteit.

Doel van deze lesdag is om een breder inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.  De problematiek die persoonlijkheidsstoornissen met zich meebrengt te herkennen, en handvaten om hier mee om te kunnen gaan.

Bij de dementie leren we over de verschillende vormen van dementie. De kenmerken van deze verschillen herkennen. Inzicht/handvaten krijgen in benadering van een lastige demente patiënt. Een plan van aanpak maken wanneer een demente patiënt voetzorg weigert.

Je leert hoe het brein werkt bij pijn bij de demente mens. Hierdoor begrijpen we beter waarom een demente patiënt pijn heeft, wanneer wij eigenlijk denken dat iets geen pijn hoort te doen, of juist wel pijn hoort te doen.

Leerdoelen:

 • De cursist herkent de verschillende vormen van dementie
  Psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen
 • Angsthazen, lastpakken, narcistische persoonlijkheidsstoornissen, theatrale persoonlijkheid
 • Antisociale persoonlijkheid
 • Borderline
 • Dementie algemeen
 • Ziekte van Alzheimer, weerstand
 • Vasculaire dementie, Fronto temporale dementie
 • Lewy body dementie
 • Pijn bij dementie
  waardoor je beter kunt omgaan met mensen die dementie hebben

Aan het einde van elke cursus wordt ter afsluiting, in de vorm van een kahoot, de opgedane kennis getoetst.
Daarom is het belangrijk uw mobiele telefoon bij de hand te hebben.
De kennistoets bevestigt uw deelname aan de lesdag.
De cursusdag wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

 

 

 Cursuskosten
 € 69,00

 

Deze opleiding is vrij van BTW omdat we zijn aangesloten bij het CRKBO. Je betaalt dus alleen BTW over boeken (9%) en artikelen (21%)!

De lessen worden verzorgd in samenwerking met ROCAS

Bel ons gerust even, of kom bij ons langs zodat je de sfeer kunt proeven.

Telefonisch zijn we bereikbaar via 045-571 0835.

Ons adres is: Wijngaardsweg 22, 6412 PJ Heerlen

Je kunt natuurlijk ook een bericht sturen via het contactformulier.

Inschrijven

Adres
Annuleren

Startdatum(s)

vrijdag 29 september 2023 - 9:00

KRP

3 punten in het domein Voetzorg – Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma).

Niveau

Basiscursus

Diploma

Certificaat van deelname

Studieduur

Dit webinar bestaat uit een 1 dagdeel. Zie starttijd bij startdatum.  

Toelatingseisen

Pedicure of medisch pedicure

Locatie

Alle lessen en examens vinden plaats op onze locatie in Heerlen (Limburg). Dit geldt voor zowel de theorie- als de praktijkexamens. Vanuit de regio's Parkstad, Maastricht, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Roermond is de locatie uitstekend te bereiken. Je vindt ons op 1 minuut van de afrit woonboulevard in Heerlen. Klik hier voor een routebeschrijving.